రాష్ట్ర స్థాయి చెకుముకి సైన్స్ సంబరాలు, 2024 Feb10,11, యడ్లపాడు, పల్నాడు జిల్లా.
Cine Actor L.B.Sri Ram @ State Social Media Workshop
ఫిబ్రవరి 5 నుండి 18 వరకు జరిగిన రాష్ట్ర స్థాయి సైన్సు కళాయాత్ర టీం
Previous
Next
AIMS & OBJECTIVES

JVV Wins National Award
for Best Efforts for
Science and Technology Communications
in the year 2005.

What We Do?

Environment

JVV organizes several kinds of programmes to bring in awareness of environmental upkeep, ecological balance, sustainable development, etc., among people and policy makers.
know more

Publication

Click Here

Sustainable

0 +
Membership

Working in

1 +
Mandals (Blocks)

in All

0
Disctricts of AP

Social Buzzzz..

Latest News

ద్వితీయ రాష్ట్రస్థాయి సైన్స్ ప్రయోగాల వీడియో పోటీలు బహుమతి ప్రధానం.

భావి భారత శాస్త్రవేత్తలుగా అభివృద్ధి కావాలి – జనవిజ్ఞాన వేదిక పిలుపు. జన విజ్ఞాన వేదిక ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర కమిటీ ఆధ్వర్యంలో సైన్స్ ప్రయోగాల వీడియో పోటీలు నెలరోజుల పాటు ఆన్లైన్లో నిర్వహించబడినాయి. అందులో

Read More »

ద్వితీయ రాష్ట్రస్థాయి సైన్స్ ప్రయోగాల వీడియో పోటీలు 2024

ద్వితీయ రాష్ట్రస్థాయి సైన్స్ ప్రయోగాల వీడియో పోటీలు 2024 రాష్ట్ర కమిటీ నిర్ణయం మేరకు ఎడ్యుకేషన్ సబ్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమం నిర్వహణ. 2022 లో మొదటిసారిగా నిర్వహించిన వీడియో పోటీలలో రాష్ట్ర

Read More »

Ask Why?

ఇక్కడ క్లిక్ చేసి జాతీయ శాస్త్రీయ దృక్పద దినానికి మద్దతు తెలియజేయండి. స్టెట్‌మెంటును చదవండి.

Read More »

National Scientific Temper Day, Aug 20th

డా.నరేంద్ర దభోల్కర్ స్మృత్యర్దం ఆగస్ట్ 20వ తేదిని జాతీయ శాస్త్రీయ దృక్పద దినంగా జరుపుకుంటున్నాము. కావున 2019, ఆగస్ట్ 20వ తేది నుండి 27వ తేది వరకు అన్ని యూనిట్ల వారు మూఢనమ్మకాల వ్యతిరేక

Read More »

Plenum News

ఆగస్ట్ 10,11వ తేదిలలో నెల్లూరులో జరిగిన జె.వి.వి 16వ ప్లీనంనకు 250మంది ప్రతినిధులు పాల్గోన్నారు. ఉత్సాహబరిత వాతావరణంలో భవిష్యత్ కార్యక్రమాలపై విస్తృత చర్చ జరిగింది. పర్యావరణ పరిరక్షణపై ప్రజలలో అవగాహన కలిగించడానికి అనేక కార్యక్రమాలను

Read More »

Recent Video's & Images